In aceasta categorie sunt incluse:

 • autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
 • ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
 • ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator;

Durata cursului este de 4 saptamani: 24 ore teorie, 30 ore conducere


Inscriere cursuri

 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Apt din punct de vedere medical;
 • Apt din punct de vedere psihologic;
 • Vârsta: 18 ani fara trei luni;
 • Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevazute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevazute la art.116 alin.(1).

Categorie BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depașește 750 kg, iar masa totala maxim autorizata a întregului ansamblu depașește 3.500 kg;

Durata cursului este de 2 saptamani: 10 ore teorie, 10 ore conducere


Conditii inscriere

 • Apt din punct de vedere medical si psihologic.
 • Sa fie declarat "ADMIS" la categoria B sau sa posede permis la cat. B
 • Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute la art. 24 din O.U.G. nr. 195/2002.
 • Tarif curs achitat