• 0722.792.092
  • 0722.792.092
  • Bulevardul Dorobantilor nr. 12, Braila, Romania


Keles Scoala conducatori auto

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, prin intermediul site-ului nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem

Compania care detine acest website se numeste KELES SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Braila, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J09/171/1992, cod unic de înregistrare fiscală 2248968.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm datele dvs. cu caracter personal prin intermediul formularului contact si inscriere din website si anume: nume, telefon si adresa de e-mail.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Datele colectate sunt folosite pentru:
– a raspunde solicitarilor d-voastra in momentul in care ne adresati o solicitare prin intermediul formularului de contact.

Datele colectate sunt folosite pentru a raspunde solicitarilor primite prin intermediul formularelor de contact si inscriere.
De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact (e-mail) pentru a va furniza serviciul de Newsletter, numai daca v-ati abonat la un astfel de serviciu si, prin urmare, v-ati exprimat in prealabil consimtamantul explicit pentru o astfel de prelucrare a datelor dvs.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Exista posibilitatea sa prelucram unele dintre datele dvs. personale in contextul furnizarii serviciilor in baza obligatiilor legale provenite din legislatia care reglementeaza activitatea furnizorilor de servicii din aria financiar contabila sau din alte prevederi legale specifice care guverneaza activitatea noastra. In acest caz, motivele pentru prelucrarea acestor date tin de obligatia legala pe care o avem.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație folosind tehnologia HTTPS.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;